Przeznaczenie systemu

System "Holmes" jest przeznaczony głównie dla podmiotów typu Biura Usług Płatniczych w rozumieniu ustawy o Usługach Płatniczych.

System „Holmes” jest narzędziem umożliwiającym spełnienie wymogów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 25 czerwca 2009 roku. Korzystanie z systemu wraz z zastosowaniem odpowiednich procedur obsługi klienta i podejmowaniem działań przewidzianych ustawą, zabezpiecza Biura Usług Płatniczych przed wysokimi karami.

System „Holmes” został specjalnie zaprojektowany do obsługi wielu małych
i średnich podmiotów. Dzięki temu dla małych firm, czynności związane z wymogami ustawy sprowadzają się do niezbędnego minimum. Małe firmy nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie wiele czasu na analizę transakcji oraz inne operacje związane z ustawą, jednocześnie są zobowiązane do wykonywania ściśle określonych działań.
Rozwiązaniem jest system „Holmes”, który automatyzuje procesy analizy i wspomaga użytkownika w sprawnej obsłudze problemu prania brudnych pieniędzy i umożliwia prowadzenie rejestru transakcji zgodnie z ustawą.