Funkcjonalność systemu

Najważniejsze funkcje realizowane przez system Holmes:

- Identyfikacja transakcji ponadprogowych i podprogrowych w z uwzględnieniem aktualnego kursu NBP,
- Identyfikacja transakcji powiązanych,
- Prowadzenie rejestru transakcji,
- Ręczne dodawanie transakcji uznanych jako podejrzane,
- Sprawdzenie stron transakcji z obecnością na listach sankcyjnych,
- Dokumentowanie wykonania analizy transakcji,
- Dokumentowanie podjętych akcji w wyniku wyszukania transakcji podejrzanych,
- Przygotowanie raportów do GIIF,
- Wstrzymanie realizacji transakcji,
- Przekazanie transakcji do uzupełnienia lub skomentowania,
- Import danych transakcyjnych z różnych systemów kasowych działających na rynku,
- Integracja z programem kasowym iKasa – ułatwienie i prostsza współpraca obu systemów,
- Możliwość integracji z innymi systemami kasowymi,
- Wspomaganie ustalenia beneficjenta rzeczywistego,
- Wspomaganie obsługi procedur związanych z PEP tj. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne,
- Archiwizacja przetwarzanych transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - przez okres 5 lat.
- Generowanie raportów dla KNF oraz NBP.
- Wyliczanie kwot dotyczących kosztów nadzoru dla KNF i generowanie formularza informacyjnego dla KNF dotyczącego rozliczania kosztów nadzoru.


System Holmes zawiera wiele innych funkcjonalności – między innymi wyliczanie całkowitej kwoty analizowanych transakcji płatniczych, pomocne dokumenty, opisy procedur postępowania i instrukcje działania w zakresie ustawy ppp.